RVB / CA verslag 04.06.09

June 14, 2009 at 4:16 pm Leave a comment

Aanwezig: François (groupe Architecture), Jan (groupe Commerce), Joost VdB, Benoît, Mark, Jos, Tine, Serge, Bart

Verontschuldigd: Marijke, Sarah, Joost VdC

0. Opvolging van afgesproken taken van vorige RvB

Groupe FINANCE

Jos beheert het dossier ‘acheteurs’ en de rekening. Hij heeft een volmacht, samen met Tine. Jos doet de betalingen en Tine doet controle als backup.

Lenneke is bezig met de financiële tijdslijn. Ze stuurt ‘t door naar Benoît die bezig is met de algemene tijdslijn.

Tine werkt aan een Google Docs file op het net zodat de RvB inzage heeft in de verrichtingen op de rekening. Zodat we op elke RvB de stand van zaken kunnen bespreken.

Groupe BANQUE

Benoît heeft met Jean-Pierre samen gezeten. Hij had enkele opmerkingen:

o.a. Moet de groep niet nu al uitgebreid worden om het bankdossier te verstevigen? Ons antwoord: de groep blijft dezelfde.

Discussie over wanneer de aankoopoptie vervalt en het geld beschikbaar moet zijn. Mark zocht het op: 2 juli 2010 om 24u.

Deze kan met 1 maand worden verlengd zonder bijkomende kosten op voorwaarde dat de verkoper hiermee akkoord is.

Benoît neemt deze datum op in zijn kalender. Deze kalender zal ook ter inzage van de RvB verschijnen op Google Docs.

Joost VdB; Verslag van zijn onderzoekingen naar de projecten aan de overkant van Van Volxem. Het eerder door hem getoonde project gaat niet door. Zeker is dat momenteel niets zeker is.

Er is geen subsidiegeld meer beschikbaar voor een feestje op 11 juli bij de Vlaamse Gemeenschap…

Mark: Volgt dossiers ‘sanering’ en ‘contracten’ op en verzorgt het contact met onze notaris. Alles verloopt goed.

Sarah: Heeft ze contact gehad met de mensen van het ‘contrat de quartier’?

1. Architectuur

*Architecten brengen verslag uit van hoe ver ze staan.

Er is een oplossing gevonden voor de ‘circulatie’ wat niet evident was gezien verschil in duplex en simplex.

Er ligt een voorstel op tafel dat rekening houdt met 90% van ieders wensen.

Er zal op de AV van 15/06 een ‘plan schématique’ gepresenteerd worden op basis van kleuren en niet op naam zodat iedereen kan zien wat de verschillende units zijn.

Een verdeelsysteem op basis van ‘ponderisatie’ zal goedgekeurd moeten worden. Dat houdt in dat de prijs zal afhangen van een aantal criteria als étage. Architecten doen een voorstel. RvB bepaalt de groote van verschil.

*Contract

Is in onderhandeling tussen de drie partijen. Opmerkingen van de verschillende partijen worden verwerkt. Vb.: als de deadline overschreden wordt, moet dit door de RvB goedgekeurd worden (honorarium architecten loopt dan door…)

*Maison Exemplaire

Is de deadline van de wedstrijd nog haalbaar? Voor 2009 is dat 10 september!

We doen ons best. Het is niet zeker dat een nieuwe Brusselse regering in 2010 de wedstrijd nog organiseert.

Vraag: worden de premies pas uitbetaald als de uitslag bekend is (en moeten de Brutopiens alles voorschieten) of is er een systeem van voorafbetaling mogelijk? Tine zoekt op.

Vraag: Is het mogelijk om 2 dossiers in te dienen? Strikt genomen gaat het toch om twee gebouwen?

2. Gemeenschap

*Vraag; is de mailing naar alle leden met de vraag naar bijkomende vragen m.b.t. de enquête al gebeurd?

*Oproep: iedereen kan suggesties van door ons te bezoeken interessante collectieve woonprojecten doorsturen naar bdanckaert(@y

)ahoo.com van groep gemeenschap.

Groep Gemeenschap organiseert de bezoeken. Ze zal enkele data voor een bezoek van mogelijk interessante projecten meedelen. Wie kan, gaat dan gewoon mee…

*Feest Brutopia

11 juli!

Wie komt? De vraag zal nog ‘s worden gesteld op de AV van 15 juni.

*Over de 3 discussiepunten uit de enquête (wassalon, gemeenschappelijke polyvalente ruimte, overdekte speelplaats voor kinderen) zal op de AV gestemd moeten worden. Daar zullen de pro’s en de contra’s nog ‘s verteld worden, zodat iedereen weloverwogen kan kiezen. Het voorstel is dat deze pro’s en contra’s reeds op voorhand op de blog te consulteren zijn en meegestuurd worden met de agenda.

*Zijn er al contacten gelegd met CAMBIO?

3. Financiën

*Er wordt gewerkt aan een inzagesysteem van de inkomsten en uitgaven voor de RvB

*Financiële tijdslijn is in voorbereiding.

*Vraag: is ons budget voor de periode tot aan de aankoop van het terrain voldoende?

4. Groupe Commerce

*Jan brengt verslag uit.

Er zijn al 2 vergaderingen geweest. Volgende vindt plaats op 1 juli.

Er zijn al een 5tal organisaties die interesse tonen, vooral uit de socio-culturele sector.

*Prioriteiten:

Brochure (pdf plus op papier) is in de maak. Ze hebben hiervoor een grondplan van het terrein nodig (architecten!).

Bepalen van de marktwaarde per vierkante meter.

Kostprijs bepalen (eind september bekend).

Onderzoek naar voorwaarden en beperkingen van Brutopia.

Vb.: Wie heeft er toegang tot de tuin? Zal die enkel toegankelijk zijn voor de bewoners? Te stellen vraag op de AV van 15 juni!

Onderzoek naar wettelijk kader van verkoop door een VZW. Mark contacteert notaris hierover.

*Volgende stappen:

Bestaande panden vergelijken.

Gelijkaardige nieuwbouw bestuderen

*Oproep: wie kent nog eventuele potentiële geïtnteresseerden? Stuur door!

*Kan deze groep ook de verkoop voor groep 3 opvolgen? Ja!

5. Opstellen agenda AV

Passiefhuizen : uitleg van Patrick Moyersoen (medeoprichter local green buidling council).

Yves stelt een mogelijke oplossing voor betreffende gemeenschappelijke aansluiting IT, TV, telefoon enz…

Waarschuwing Benoît n.a.v. zijn gesprek met Jean-Pierre

Voorstel architecten

Stand van zaken van de verschillende werkgroepen door hun woordvoerder

o.a   3 vragen Gemeenschap & overzicht financiën …

Volgende vergaderingen:

02/07, 19u, Ieperlaan 25A: RvB

14/07 AV gaat niet door!

11/08, 19u, bij Mark: RvB

19/08, AV, 19u, Ten Weyngaert, Vorst: Algemene Vergadering

Voorstel Algemene Vergadering met als ‘special guest’ onze notaris: 29/09, 19u, Ten Weyngaert

Bart

Entry filed under: RVB / CA.

GVLS / RDCH comm verslag RVB 04.06.09 Speelruimte voor kinderen binnen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: