Verslag vergadering archi 30.04.2010

May 13, 2010 at 10:15 am Leave a comment

1. Het bezoek aan Saarbrücke gaf een goed beeld van het Kalzip materiaal dat S+F willen gebruiken voor Brutopia.

Bob vraagt zich af of het voordeel van lange continue banden hier niet minder speelt dan bij het bezochte voorbeeld ?
De keuze voor het gevelmateriaal lijkt Bob ook evidenter in de VanVolxemstraat dan aan de Merodestraat (kleinschaligere en uniformere bebouwing).

S+F zijn nog in een onderzoeksfase en schuiven dit materiaal nog niet als definitieve keuze naar voren; zij krijgen eerstdaags een budgetinschatting van Kalzip, gaan nog een bijkomend gebouw in Den Haag bezoeken (waar de natuurgrijs kleurige banden zijn gebruikt) en zullen dan hun keuze maken.
Zij zijn wel overtuigd van de combinatie van dit materiaal met de andere gevelelementen zoals de balkons en de ramen met zonnewering.

Zink behoort evengoed nog tot de opties – Bob vraagt of dit materiaal zich niet meer leent tot de veelheid aan doorboringen en aansluitingen? Vmzink bereid een argumentatie voor om de duurzaamheid van hun materiaal aan te tonen (volgens de NIBE duurzaamheidsmeter die £BATEX gebruikt behoort zink tot de minst ecologische categorie).

Jan wil een betere indruk krijgen van de combinatie van gevelbekleding op de coursives (houten bekleding?) en de keuze van metalen bardage.

Om een antwoord te bieden aan de gestelde vragen worden een aantal beelden / collages / impressies gemaakt van het effect en uitzicht van dit materiaal op het bouwvolume van Brutopia. Dit om te zien hoe de vele verspringingen/aansluitingen van de coursives, terrassen etc samengaan met de materiaalkeuze.

2. De concertatiecommissie komt bijeen op 15 juni, wat voor een extra maand vertraging zal zorgen – de gemeente heeft het volledigheidsattest te laat doorgestuurd. Mark neemt contact op met Sandra Tandazo, de nieuwe verantwoordelijke voor ons dossier bij de gemeente, om te pleiten voor een snellere afhandeling

3. Vrijdag 31april is er opnieuw een technische vergadering. S+F melden dat de ingenieurs van Fti en Daidalos maar zelden (op tijd) verschijnen op vergaderingen.
Bert is de nieuwe persoon die zich namens daidalos mee buigt over de akoustische vraagstukken van het project.
Worden er verslagen opgemaakt van deze vergaderingen?

4. Jan meldt dat cinema Arenberg nog steeds plannen heeft om op de Av VanVolxem een project te starten – er zijn politici die dit mee op hun promotiebrochures vermelden.

5.  Pierre vroeg hoe het zat met de overkoop van de gemene muren. Serge is overtuigd dat dit niet zal moeten, tenzij voor een minimaal stukje.

6. Volgens het BIM zijn de wettelijke verplichtingen omtrent sanering van Gravé afgerond. In de koopakte met Gravé werd echter wel gesteld dat het terrein “bouwklaar” moest worden verkocht – Gravé zal dus de kosten moeten dragen. Er is ook één terrein (51 E 5) waar het BIM verder onderzoek vraagt eens de onderplaat van de woning verwijderd wordt bij afbraak. Dit terrein ligt naast de ondergrondse parkingzone aan de Merodezijde maar het is nog niet duidelijk of er door dit bijkomend onderzoek vertraging zal optreden.

7. De garantie van 5 % die van elke factuur aan de aannemer wordt afgehouden wordt pas bij voorlopige oplevering (2,5%) en één jaar nadien (2,5%) volledig uitbetaald aan de aannemer. Dit bedrag zou dus eventueel gebruikt kunnen worden als overbruggingskrediet in afwachting van de BATEX premie. Er moet dan in de administratieve bepalingen van het bestek wel vermeld worden dat de garantie niet op een geblokkeerde bankrekening wordt geplaatst.

8. Notaris Jo Debyser vraagt om tegen de eerste mei alle parkeerplaatsen en bergingen toe te kennen aan de diverse loten. S+F zullen de beste plaatsen zo logisch mogelijk toekennen en dit op de eerstvolgende AV voorstellen.

9. Het afbraakdossier en het zoeken naar aannemers hiervoor wordt 100 % door Pierre en Dimitri opgenomen.

10. LDC beklemtoont dat zij een verbinding nodig hebben tussen de twee gedeeltes gelijkvloers van de Merodezijde. De parkinginrit kan slechts overbrugd worden met behulp van een aantal tredes (want inrit zit nog niet laag genoeg op die plaats), en de verbinding voor rolstoelen gebeurt dan via de straatzijde. S+F werken een schets uit om dit voor te stellen.
De toegang tot de tuin gebeurt via de inkomzone. Er komt een poort tussen deze inkomzone en de tuin die slecht mbv badges opent om te vermijden dat kinderen via de ruimtes van LDC vrij de straat kunnen bereiken. Om deze aansluiting op de tuin te benadrukken kan de cafetaria zone zich ook in deze hoek bevinden met transparante delen naar de tuin toe.

11. Notaris Jo Debyser dringt ook aan op de tijdsverdeling van de aannemingskosten. De gebruikelijke verdeelsleutel is “volgens de vorderingsstaat van de werken”

12. De appartementen V16 en V14 worden opnieuw te koop aangeboden aan 104 % van de bouwkost. Ze worden wel eerst terug aan kandidaten uit de groep aangeboden.

13. Jean-Paul Hermans contacteerde Serge om op de grote gelijkenissen te wijzen tussen hun collectief woonproject in Haren en het onze. Serge onderzoekt dit verder.

14. VZW DeLork was geïnteresseerd om met jonge psychiatrische patienten de gelijkvloerse verdieping van de VanVolxemzijde in te nemen. S+F hebben het programma in de ruimtes ingetekend met als conclusie dat dit eigenlijk geen goede invulling betekent. De Lork zelf onderneemt ook geen verdere stappen…

Advertisements

Entry filed under: Architecture, Uncategorized.

Finance – Compte rendu – 03.05.2010 Verslag Algemene vergadering 20 april 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: