Verslag AV Brutopi-A 06/11/2012

March 19, 2013 at 3:27 pm Leave a comment

Aanwezig: Bruno Benvindo, Genard Pieter, Van den Dries Gerda met een volmacht voor Creplet Edith), verdonk Mieke, Godfroid Sophie (met een volmacht voor Barbara Vanden Bulcke) Seghers Maarten ( met een volmacht voor Amber goedthals en Bart Dankaert), Van den Dries Mark( met een volmacht voor Bob Dewispelaere en Ivy Vanhaecke en Jan Thiers en Judith Turcsin), Van den Dries Marijke, Van Tendeloo Hanne, Wissing Ruben, Gancberg Yves, El Medhoun Taoufik, Van den Dries Joris, Wolff Michel, d’Ollone Pauline, Wibrin Anne-Laure, Quettier Daphné, Horvath Alain.

 

RAAD VAN BESTUUR

Barbara stapt omwille een te drukke professionele agenda uit de RVB. Er is slechts 1 kandidaat om haar op te volgen: Taoufik. Stemming gebeurt anoniem dmv papiertjes. Er zijn 22 Brutopisten aanwezig (of vertegenwoordigd via volmacht): dit is voldoende om de stemming te laten doorgaan. Er kan gekozen worden tussen ja, nee of een onthouding. Een gewone meerderheid volstaat om Taoufik tot lid van de RVB te verkiezen. Uitslag van de stemming: 22 ja, 0 nee, 0 onthoudingen.

Omdat er nogal wat wijzigingen hebben plaatsgevonden is het belangrijk om de lijst van de leden nog eens op te lijsten.  Ruben zocht het uit:

1ste effectieve bestuurder: Bruno

1ste plaatsvervangende bestuurder: Taoufik

2de effectieve lid: Yves

2de plaatsvervangende lid: Benoît

3de effectieve lid: Ruben

3de plaatsvervangende lid: Anne-Laure

4de effectieve lid: Marijke

4de plaatsvervangende lid: Edith

5de effectieve lid: Bart

5de plaatsvervangende lid: Alain

voor benoemde bestuurders, moet er volledige identiteit (zoals op de identiteitskaart + adres), dit moet als bijlage in dit verslag worden ingediend bij de griffie van het Hof van handel en gepubliceerd op de website van de monitor.  Voor deze publicatie (maar niet in het verslag), hebben we ook de rijksregisternrs van elke bestuurder en een plaatsvervanger nodig.

NIEUWS GEZAMENLIJKE AFWERKING

De groep Gemeenschap probeert uit te zoeken hoe we de gezamenlijke afwerking kunnen vergemakkelijken. Dit heeft twee doelen:

 1. het aantal aannemers op de werf te verminderen (waardoor ze elkaar minder voor de voeten zullen lopen)
 2. de kostprijs voor de inrichting te verlagen

De groep Gemeenschap heeft verschillende systemen geprobeerd. Bijvoorbeeld: verschillende aannemers een bestek laten opmaken voor een voorbeeldappartement om dan prijzen te kunnen vergelijken, maar geen enkele aannemer zag dat zitten. Er kwam dan ook geen respons op die vraag van de architecten of aannemers. (Mark kende misschien toch een aannemer die dit ziet zitten. Anne-Laure neemt contact op en zoekt het uit.)

Een andere mogelijkheid (om het aantal aannemers op de werf straks te verminderen): groep Gemeenschap zal alle architecten mailen met de volgende vragen:

1. heeft u al een aannemer?

2. bent u bereid om die aannemer te delen met 1 of 2 andere appartementen?

Mail van de groep Gemeenschap om mailadressen van de architecten te krijgen volgt snel. Gelieve daar zo snel mogelijk op te antwoorden.

Nog een andere mogelijkheid (eerder om de kostprijs

te verminderen) is om een forum op te richten op de blog, waarop iedereen een onderwerp kan aanmaken. (bijvoorbeeld: ‘ik wil parket liggen, wie ook?’ of ‘ik wil een keuken bij handelaar X kopen, wie koopt bij dezelfde handelaar?’ of ‘ik wil zelf mijn elektriciteit leggen, wie heeft daar ervaring mee?’ De groep Gemeenschap zal dit forum verder niet beheren. Elke Brutopist is vrij om erop te zetten wat hij of zij wil. Belangrijk bij de inrichting is dat iedereen weet aan welke voorwaarden voldaan moet worden om appartement passief te houden. (zo mogen er geen gaten in de muren geboord worden op verkeerde plaatsen) Hierover zullen nog precieze richtlijnen verstuurd worden.

TUIN

Er is een tuinarchitect aangesteld: Bjorn Gielen, van het landschapsbureau Land in Zicht (landinzicht.org). Bjorn is druk bezig een plan voor de tuin te ontwerpen, dat telkens wordt voorgelegd aan de werkgroep Tuin. Wie bij het ontwerp betrokken wil zijn, kan zich aansluiten bij  de werkgroep Tuin. Het uiteindelijke ontwerp zal op één van de volgende AV’s worden voorgesteld. Aanspreekpunt voor de groep Tuin is Maarten. Wie bij de groep wil of vragen heeft, kan bij hem terecht.

De principes van het voorlopige ontwerp zijn:

 • er is een tuin en een dakterras (kant Van Volxem)
 • De tuin zal ingericht worden met het geld van Brutopia (4% 2de en 3de groep, werkuren, …) Er was 20.000€ begroot, maar dat zal teweinig zijn. De kostprijs van Bjorns eerste ontwerp zat boven dit budget, dus Bjorn past nu zijn ontwerp aan. Maar: het is nu al duidelijk dat zowel de tuin als het dakterras inrichten niet mogelijk zal zijn met dit budget. De inrichting van het dakterras zullen we wellicht moeten uitstellen.
 • Bjorn wil graag de kleuren van de omgeving integreren in zijn ontwerp: groen + roodbruin (kleur van nabije spoorwegbrug en de baksteen van het gebouw)
 • slechts een klein deel van de tuin bestaat uit volle grond: daar kunnen wél bomen geplant worden, maar die zullen niet al te groot zijn
 • paden: er moet een soort pad komen tussen beide gebouwen. Bjorn probeert daarvoor een niet al te rechtlijnige oplossing voor te verzinnen.
 • er zit een heuvel in zijn ontwerp
 • begroeiing: vooral gras, maar met maaibeheer. Dit wil zeggen: aan de randen is er wildgroei, de rest wordt kort gemaaid. (dan kunnen paden zich ook eerder op natuurlijke wijze aftekenen). Op die manier zal ook het onderhoud minimaal zijn.
 • de tuin loop af van het ene gebouw naar het andere. Daarom zal een deel van de tuin rechtgetrokken worden, zodat er toch ook een vlak gedeelte ontstaat.
 • voor de rest heeft Bjorn het ontwerp vrij organisch gehouden.

Mark: ‘Moeten niet nadenken over de eisen waaraan de tuin moet voldoen?’ (bijvoorbeeld: kinderen moeten kunnen fietsen op de paden) Maarten stelt voor om een enquête op te stellen. Daarna volgt een open vergadering van de groep Tuin.

Mark: ‘Groep Tuin zal ervoor moeten zorgen dat de weg tussen de twee gebouwen op de één of andere manier beschermd wordt zodra de aannemer klaar en weg is. Anders kan de ondergrond beschadigd worden. Hou er rekening mee dat de kraan binnenkort wordt afgebroken en daarna dus niet meer gebruikt kan worden voor de inrichting van de tuin.’

LDC heeft contractueel toegang tot de tuin (met beperkingen). Zij kunnen een subsidiedossier indienen voor een dementievriendelijke tuin (waarin alle vegetatie bijvoorbeeld eetbaar is…). Subsidie bedraagt 25.000 euro. Kans dat LDC die subsidie binnenhaalt is niet groot + ze hebben zelf geen tijd om het subsidiedossier op te stellen en vraagt daarom de hulp van Brutopia. Maarten stel de vraag binnen de groep Tuin. Marijke is bereid mee te denken over subsidiedossier.

VERLENGING TRIODOS

Uitleg zou door Benoît gegeven worden, maar die kon niet aanwezig zijn op de vergadering. Hij zal zijn uitleg doen via mail.

SUBSIDIES

Toezegging subsidie B-10 (passief wonen) ter waarde van 282.000 euro. Controle of we aan de normen voldoen volgt achteraf. Ze kunnen de premie terugvorderen als we niet aan de normen voldoen.

We hebben ook andere, veel kleinere subsidies binnengehaald, maar die verkrijgen we pas na facturering.

WERKUREN

Iedereen heeft mail gekregen van Sophie met een oproep om werkuren door te sturen. Wie dit nog niet heeft gedaan, wordt verzocht daar zo snel mogelijk werk van te maken.

OEVREENKOMST GEMEENT VORST

Anne-Laure + Bruno zijn bij de gemeente Vorst geweest en hebben daar een overeenkomst ondertekend door zich sterk te maken, in afwachting van een akte van bekrachtiging door door RvB van de VZW Brutopia’.(over de erfdienstbaarheid van het afloop van water en uitzicht van de sporthal).

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

In de statuten staat dat de RVB de vzw Brutopia kan vertegenwoordigen.  Dat betekent dat de RVB volledig aanwezig zou moeten zijn om geldig een overeenkomst te sluiten (- de VZW Brutopia heeft in de koopaktes trouwens de volmacht gekregen om voor de kopers dergelijke overeenkomsten af te sluiten). In de praktijk is zo goed als onmogelijk om telkens alle bestuurders van de RVB daarvoor gelijktijdig op eenzelfde plaats aanwezig te krijgen (bijvoorbeeld om die overeenkomst met Vorst te ondertekenen).

Daarom stelde notaris Debyser voor om via notariële akte  2 leden van de Rvb de hele RVB te laten vertegenwoordigen voor ondertekeningen. Om de problemen in de toekomst te vermijden stelt Ruben voor om de statuten van Brutopia te wijzigen, zodat de vzw vertegenwoordigd kan worden door slechts twee leden (die hebben sowieso wel altijd de authorisatie van de RVB nodig om te tekenen).

Voorstel: de vzw Brutopia kan in de toekomst door twee effectieve leden van de RVB vertegenwoordigd worden. Is dit niet mogelijk, dan kunnen plaatsvervangende leden dit  via een expliciet mandaat van de RVB.

Stemming door handopsteking: 21 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.

Er werd een wijziging van artikel 19 van de Statuten aangenomen.  In §1 van dat artikel wordt de volgende tekst op het eind toegevoegd: “De Raad van Bestuur kan hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee van haar vaste bestuurleden, die gezamenlijk in zijn naam en voor zijn rekening optreden. Indien dit onmogelijk, kan de Raad van Bestuur uitdrukkellijk beslissen dat één of beiden van de vereiste vaste bestuursleden vervangen zullen worden door een vervangend bestuurslid.” In bijlage 2 worden de gecoördineerde Statuten toegevoegd”

VRAAG

Er moeten nummers aan onze appartementen gegeven worden. Wij kunnen dat niet zelf; de stedenbouwkundige dienst van Vorst moet dit doen. Is er een kandidaat die contact wil opnemen met Vorst om dit te regelen? Alain + Daphne stellen zich kandidaat.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Verslag AV Brutopi-B 06/11/2012 Verslag A.V. 2013 03 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


About Us

A new way to live in the city for a group of about 80 Brutopians. A project to build together in an economical and ecological way.

Looking for a GREEN office?

Categories

Recent Posts

hits counter
March 2013
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: